Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Klicka här

Till vår hemsida: Klicka Här


Pellets i Media

Medvind för Janfire
I Sverige har värmepumpar konkurrerat ut Åmålsföretaget Janfire på villamarknaden, men i Storbritannien säljer pelletsbrännare som aldrig förr. Ångpannor till industrin och mobil byggvärme ger också goda framtidsutsikter.
 
Sotning av moderna pelletspannor
Räddningsnämnden i Östra Blekinge, Karlskrona och Ronneby kommun är först i landett med att minska sotningsfristerna för helautomatiska pelletspannor.


Kalendarium

Pelletplattformens Workshop
  11-12 februari 2015, Norberg
  anmälan michael.finell@slu.se

Safe
Pellets (WorkShop)
  18 februari Laxå Pellets
  kontakta Laxå för ytterligare info

Framtidens fjärrvärme 2015

 19-20 februari, 2015, Stockholm 
 Mer om Framtidens Fjärrrvärrme här

European Pellet Conference 2015
 25- 26 februari, Wels Österrike
 Mer om konferensen här

Lönsam Energikonvertering i
Industrin
  3 mars, Gävle
 
Läs mer här

ISH - The Worlds Leading Trade Fair
 10- 14 mars, Frankfurt Tyskland
 Mer om ISH läser du här 

Nordic Baltic Bioenergy Conference
 14-16 april, Riga Lettland
 Mer om Baltic Bioenergy här
 

PelletsFörbundets Årsmöte
  15 april, Kvänum
  Läs om programmet här

Northeast Biomass Heating Expo
 16-18 april, Portland (ME), USA
 Mer om Northeast Biomass här

Heating the Midwest
  20 April, Minneapolis
  Läs mer här

The Int. Biomass Conference
  20- 23 April Minneapolis
  Läs mer här

All Energy 2015
  6-7 maj, Glasgow UK
  Mer om All Energy här

European Biomass Conference and Exhibition
 1- 4 juni, Wien Österrike
 Mer om European Biomass här

SkogsElmia
 4- 6 juni, Jönköping
 Mer om Skogselmia här

Skogsnolia
 11- 13 juni 2015, Umeå
 Mer om Skogsnolia här
 

14th Pellets Industry Forum
  11- 12 juni 2015, Munich Germany
  Läs mer här
 
 MEDLEMSBREV NR 2-15

 
Du kan beställa - eller avbeställa - ditt medlemsbrev här.

Vår ordf. har ordet:
Styrelsen har efter förbundets strategikonferens på Särö inlett arbetet med att skapa en tydligare marknadsprofil som vi hoppas skall kunna samla hela pelletsbranschen under ett gemensamt varumärke. Ett exempel på detta är att vi nu kan presentera ett nytt - och förhoppningsvis - mer marknadstillvänt utseende på vår hemsida. Gör gärna ett besök och tala om vad du tycker
 
Så här i början av ett nytt år vill jag även passa på och hälsa Stora Enso Timber, Uddevalla Energi och Erik Thun AB välkomna som nya medlemmar, och jag är även glad att kunna konstatera att AgroenergiNeova, Laxå Pellets, SCA (Bionorr), Forssjö Pellets, Baxi och MAFA valt att förnya sitt medlemskap för 2015. Totalt är vi nästan 100 medlemmar i förbundet inom våra tre kategorier, och vi hoppas förstås på att fler företag skall se nyttan av ett starkt PelletsFörbund.
 
Från styrelsens sida är vi även rikta ett stort tack till Kvänum Energi och SCA (Bionorr) som genom att sponsra vårt årsmöte ser till att vi kan erbjuda
ett riktigt intressant program till en blygsam kostnad. I år träffas vi på Lumber & Karle i Kvänum den 15 april. Bland andra kommer den kända TV4-meterologen Madeleine Westin och pratar om väder och klimat. Boka gärna in den 15 april redan idag. 
 
Lars Åbom
Ordf. Pelletsförbundet


Medlemsinformation från Kansliet
Den 11 februari ligger vår nya hemsida uppe, förhoppningsvis med mycket intressant material som du som medlem har nytta av. Vill ni som är medlemmar ha inloggningsuppgifter till medlemssidorna kan ni ta kontakt med mig så ordnar jag detta. Men detta är bara början. Min förhoppning är att vi från kansliet tillsammans med din hjälp under hand skall kunna skapa en aktiv och informativ plattform för vår gemensamma verksamhet och varumärket "Pellets". En av mina arbetsuppgifter på kansliet att sammanställa pris- och leveransstatistiken för 2014. Prisstatistiken för 2014 är klar och ligger ännu bara under medlemssidan. Så fort jag fått in uppgifter på export och import för december från SCB kan jag sammanställa även uppgifter på leveranserna till den svenska marknaden. Jag hoppas kunna presentera dessa inom de närmaste veckorna. 

Intressant är att notera hur den senaste tidens oljeprisras påverkat det svenska oljepriset. Medan priset på råolja mer än halverats, från 115 USD i juli 2014 till under 50 USD vid årsskiftet, har priset på EO1 (och diesel) för svenska konsumenter bara sjunkit från runt 13 400 kr/kbm till dagspriset i början av februari hos OK/Q8 som ligger på 12 859 kr/kbm. Råoljepriset är bara en liten del av det pris man betalar som konsument. Skatter, valutakurser och kontrakt påverkar slutpriset i långt större utsträckning än enbart råoljepriset.

Prissänkningen kan tyckas liten, men den äter ändå upp en stor del av den skattehöjning som drabbar de tillverkande företagen. Med andra ord så märker vi redan signaler på att ´flera av företagen avvaktar med att ta ställning till en konvertering. Nog känns det lite konstigt att ett kortsiktigt (?) lågt pris på råolja ska kunna påverka företagens vilja att konveretera bort oljan. Lönsamheten att välja pellets i stället för olja påverkas trots allt endast mariginellt av det fallande oljepriset. Pellets ger trots ett lägre oljepris ändå betydligt minskade  uppvärmningskostnader. Men den stora frågan är om företagen verkligen är medvetna om detta, eller om man tror (vill tro?) att också oljepriset kommer att halveras för dem?

Vad som händer med oljepriset i framtiden kan nog ingen svara på. Men troligast är nog ändå att priset kommer att vända uppåt igen, men frågan är bara när den vändningen kommer. Kanske har den redan kommit. Priserna har sedan årsskiftet börjat vända uppåt?

Diskussionerna  runtomkring oljepriset gör att Energikonverteringskonferensen i Gävle den 3 mars kommer att bli extra intressant. Här får vi säkert höra mer om hur dessa diskussioner påverkar marknaden och viljan att konvertera. Missa inte tillfället att diskutera detta med kollegor och möjliga kunder.

Att pellets värmer bättre visse vi väl redan! Som exempel kan jag upplysa om att det nu har gått ut en skrivelse ifrån MSB, om ändring av sotningfrister för pelletspannor från och med den 1 januari. Om ortens medeltemperatur är varmare än fem grader så räcker det med ett besök per år (istället för två) av ortens skorstensfejare. Likaså kan den som satsar på en "helautomatisk pelletspanna" räkna med att sotningsfristen kan minskas från två ggr per år till en ggr per år. Du kan ladda ner MSB:s nya föreskrift MSBFS 2014:6 här.  

Till sist vill även jag påminna om vårt årsmöte den 15 april i Kvänum som jag verkligen tror blir mycket givande. Ni hittar programmet som det ser ut just nu bland länkarna i kalendariet eller på vår nya hemsida.

Bengt- Erik Löfgren
Koordinator Pelletsförbundet


Nytt från medlemmarna
Vill du presentera ditt företag här? Kontakta kansliet via ett e-mailAv våra nya medlemmar vill jag denna gång lyfta fram Thunbolagen som främst är känt för sitt rederi med inriktning på sjöfart, men är även inblandad i försäljning och leasing av flygplan. För närvarande har Thunbolagen en flotta på 32 regionala turbopropflygplan som opererar främst på den nordiska marknaden och på Irland.

Men det är sjöfarten man är mest känd för. Thunbolagen har idag möjlighet att frakta pellets från hamn till hamn över i stort sett hela Europa. Thun har även en stark miljöprofil och har beställt vad som kan vara världens första torrlastfartyg med LNG-drift och som på sikt även kan använda flytande biogas (LBG). Man räknar med att detta minskar utsläppen av NOx och svavel med upp till 90 procent och partiklar med nära 100 procent.

Erik Thun AB har sitt huvudkontor i Lidköping. Thunbolagen har 12 fartyg som är anpassade för bulktransport av t ex pellets eller andra torra varor. Fartygen är av "Vänermax storlek" och seglar mellan Vänern, den svenska västkusten, Östersjön och ned genom Europa och till hamnar i Medelhavet. 

Thun har också 7 självlossande fartyg i storlekar från 5 800 upp till 10 500 Mton Dwt, som lossar bulklaster i ett slutet system och levererar lasten på conveyor till kaj i Nordeuropa, Medelhavsområdet och mellan Brasilien och Kanada. Dessa fartyg hanterar olika varor såsom pellets, kol, kalksten, bränd kalk och china clay dammfritt och väderoberoende.
 
Förutom fartygen för torra laster har man 15 tankfartyg och 8 fartyg för cement.

Mer om Tunbolagen hittar du på 
www.thun.se eller genom att kontakta
Anders Källsson tel 0510-848 04 eller e-mail
anders.kallsson@thun.se
Patrik Gandvik tel 042-12 79 95 eller e-mail patrik.gandvik@thun.se 


Pelletsförbundet  - Sockerbruksgatan 1 nb - 531 40  LIDKÖPING 
Telefon 0510 - 285 30  -  e-post info@pelletsforbundet.se  -  hemsida www.pelletsforbundet.se