Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Klicka här

Besök vår hemsida Klicka Här


Nyheter

 

PelletsFörbundet finns i år med på Almedalsveckan

PelletsFörbundet har samarbete med Jörgen Mannheimer/Greenbox Energy och Anna-Carin Windahl/Grapewine och tillsammans med några av våra medlemsföretag skapat ett event på Briggen Tre Kronor torsdagen 2 juli kl 14-15.00. Vårt event ligger under "Pelletsförbundet" i Almedalens officiella kalendarium.

 

Det handlar om Goda Exempel och en paneldebatt. För nyckelpersoner som inte kan medverka den 2 juli och pesoner vi gärna vill kontakta arrangeras ett antal fristående möten.

 

En grupp industripartners är aktiva i planering och framtagning av budskap: Förutom Jörgen och Anna-Carin består gruppen av Pelletsförbundet, Petrobio, KLM Energi, Ariterm Agroenergi Neova Pellets och Kvänum Energi.


För mer information om arrangemanget kan du kontakta Jörrgen Mannheimer

jorgen.mannheimer@greenboxenergy.se

 

Knivsta som satstar klimatsmart.

Martin Wetterstedt, som är energistrateg och klimatrådgivare i Knivsta Kommun vill gärna dela med sig av en prel. slutversion av film som man gjort inom uthållig kommun.

 

Tips oss gärna om ni som läsare har fler goda exempel som vi kan lyfta fram. 

 

Skogsindustrin har kraftigt minskat användningen av fossila bränslen
De senaste tio åren så har minskat användningen av fossila bränslen inom skogsindustrin med över 70 %. Detta skriver Svebio i ett pressmed-delande i dag. Sedan 2005 har skogsindustrins användning av fossila bränslen sjunkit från 5,4 till 2,2 TWh, en minskning med hela 71
%.

 

På väg mot negativt elpris
Det svenska elpriset kommer allt oftare under 10 öre/kWh. I sommar kan Sverige för första gången få negativa elpriser, tror branschrepresentanter. "Alla elproducenter blöder just nu", säger Bosse Andersson, vice vd för Svensk Energi, till Dagens Industri.

 

Ny undersökning om allmänhetens attityder till klimatlösningar
Naturvårdsverket har låtit genomföra en enkätundersökning om allmänna attityder om vägar framåt för klimatet. Samma undersökning har genomförts tidigare, varav den senaste gjordes 2009.

 

Undersökningen ger en aktuell bild över allmänna attityder om hur vi påverkar klimatet och hur engagemanget ser ut för att minska vår påverkan på klimatet, säger Eva Thörnelöf, vikarierande generaldirektör på Naturvårdsverket.

 

VVS-FÖRETAG OROLIGA FÖR FRAMTIDEN

Det är nästan 500 år sen det första Dalaupproret riktades mot Gustav Vasas skatter. Dagens Dalauppror handlar också om regeringens hantering av statskassan. Men nu är det höjningen av arbetsgivaravgiften för unga och försämringen av ROT-avdraget som retat upp ägarna till Eklunds VVS, Anders, Stefan och Peter Eklund.

 

 


Kalendarium

 

Almedalsveckan 2015

  28 juni- 5 juli, Visby

  Mer information här

 

Skogsnolia
 11- 13 juni 2015, Umeå
 Mer om Skogsnolia här

 

14th Pellets Industry Forum
  11- 12 juni 2015, Munich Germany
  Läs mer här

 

Bioenergy 2015
  2-9 sept Jyväskylä Finland
  www.bioenergyevents.fi

 

USIPA's 5th Annual Exporting Pellets Conference

  20- 22 sept, Miami Beach Fl
  Läs mer här 

 

Klimatanpassning Sverige 2015
  23 sept Stockholm
  Läs mer här

 

Klimatdagarna i Klimathuset

  2- 3 oktober, Stockholm

  Mer information

 

Elmia Lantbruk
  21- 24 okt Jönköping
  www..elmia.se


Kraftvärme 2015
  22- 23 okt Stockholm
  www.inspecta.com

 

Stora Biokraft och Värmekonferensen
  3- 4 nov 2015
  www.svebio.se

 

4th Naturallia match making forum
  12- 14 nov 2015, Sudbury  
  ON Kanada

  Läs mer här

 

Pellets 2016
  2- 3 febr Uddevalla
  www.svebio.se

 

European Pellets/WSED 2016

  24- 26 Febr, Wels Österrike

  Läs mer här

 

 


Internationellt

 

Forskarna tagna på sängen
Uppvärmningen av jorden har INTE slagit av på takten. Tvärt om! Det här framgår i en ny studie som publiceras i Science i dag. Det är inte alls så att den globala uppvärmningen avmattats. Tvärt om är omfattningen av temperaturhöjningen orsakad av klimatförändringarna större och går fortare fram än vad forskarna tidigare trott, enligt nya mätningar.
 
Därför hotar vargavinter Europa
Plötslig avkylning riskerar att drabba stora delar av kontinenten till följd av störningar i den nordatlantiska havscirkulationen och Golfströmmen. Forskarna har kikat på den drastiska klimatutvecklingen i Nordatlanten för omkring 120 000 år sedan och menar att händelserna är jämförbara med ett scenario för ett framtida varmare klimat.

MEDLEMSBREV NR 8-15

Du kan beställa - eller avbeställa - ditt medlemsbrev här

 
Nyheter på vår hemsida
Just i dagarna har vi presenterat vi en viktig nyhet på vår hemsida som jag hoppas ska vara till hjälp för alla våra medlemmar. En arbetsgrupp under ledning av Anders Henriksson har under våren samlat in information och erfarenheter kring "Industrikonvertering" och resultatet av deras arbete finns nu på vår hemsida under rubriken http://pelletsforbundet.se/industri/.
 
Det finns stora pengar att spara för i synnerhet de industriföretag som haft en nedsatt skattesats för utsläpp av koldioxid och ingen energiskatt för eldningsolja. Vid årsskiftet höjdes koldioxidskatten för dessa företag och vi kan förvänta oss ytterligare höjningar 2016. Just dessa företag är en viktig målgrupp för våra medlemsföretag som både tillhandahåller pelletsbränslet och säljer och installerar utrustning.
 
Men det är även viktigt att betona att även för företag och bostäder utan skatterabatt är det både lönsamt och intressant att konvertera till pellets. Intressant, inte minst därför att vi kan visa att priset på pellets ligger mycket stabilt. Vilket ska jämföras med priset på el och olja som kan variera kraftigt. Kallt väder, oro i Mellanöstern, konjunktursvängningar – det finns en mängd faktorer påverkar priset på de alternativa bränslerna. På hemsidan kan du enkelt se ut hur mycket din kostnad för pelletsvärme blir och vad du sparar. På hemsidan hittar du mer information om hur man konverterar till pellets. 
 
Nu fortsätter vi arbetet med att ta fram motsvarande "Villasidor" där vi siktar på att bättre presentera pelletsvärme som ett bra och trovärdigt alternativ till de olika former av elvärme som allt mer tagit över marknanden. Med dessa rader vill jag önska er alla en skön sommar och jag hoppas på att vi, när vi är tillbaka i tjänst igen, är laddade med energi inför en ny och aktiv höst med många nya utmaningar och möjligheter.
 
Lars Göran Harrysson

Ordf. PelletsFörbundet

 


Vi önskar er alla en skön sommar
 
Detta är det sista medlemsbrevet du får innan sommaruppehållet. Nu tar vi på kansliet snart semester och vår tillgänglighet kommer att vara sporadisk fram till början av augusti då vi är tillbaka igen. Men troligtvis kommer vi väl ändå att av och till kolla vår post så om ni har behov av att komma i kontakt med oss under sommaren är nog e-post det som fungerar snabbast och bäst.
 
Eftersom sommaren åtminstone inledningsvis verkar fortsätta att vara blöt och kall vill jag tipsa en trevlig hemsida för en inne-aktivitet där ni kan se (höra) kända hollywoodstjärnor i nya roller. Klicka här för att se Harrison Ford i rollen som Havet, Robert Redford som Redwoodskogen och Kevin Spacey ger röst år Regnskogen. Vackra kortfilmer med dessa och andra stjärnor i nya roller, som talespersoner för hotade miljöer. Julia Roberts (Moder Natur) konstaterar sakligt: "Jag behöver inte er människor, men ni är helt beroende av mig". Tänkvärda budskap som tål att att fundera vidare på i hängmattan.
 
För alla ni som är på Gotland under Almedalsveckan vill jag speciellt trycka på att ni är välkomna till en eftermiddag med Pelletsförbundet torsdag den 2 juli. Här bjuder vi på en spännande eftermiddag om grön energikonvertering på fartyget Briggen Tre Kronor. Efter lunchmingel på däck kl 13.00 fortsätter vi till Salongen för ett seminarium med politisk debatt kl 14.00. Under rubriken ”Grön energi och svarta siffror – så får vi industrin att blomstra med energiomställning” lyfter vi fram några frågor som vi diskuterar tillsammans med företagsledare och politiker i Energikommissionen. Läs mer om detta på vår hemsida.
 
Hur allmänhet och myndigheter uppfattar pelletsvärme är avgörande för hur marknaden utvecklas. Bioenergi, och även pelletsvärme, uppfattas av många som "smutsigt" medan elvärme uppfattas som "rent" och "miljövänligt". Resultatet blir att man byter bioenergi mot elbaserad uppvärmning, vilket ökar behovet av elproduktion vilket i sin tur även innebär att man ökar behovet av spetskraft när det är kallt och försvårar avvecklingen av kol- och kärnkraft. Hur ska vi lyckas lyfta statusen för pelletsvärme är därför en av ödesfrågona som påverkar vår framtid. 
 
Den framtida utvecklingen av vår bransch påverkas också av konkurreande teknik, energiprisutveckling och av politiska beslut. Skulle t ex Energikommissionen komma till slutsatsen, och/eller betona, att det går att värma bostäder och lokaler med annat än elvärme kan detta naturligtvis öka efterfrågan på t ex t ex fjärrvärme och en bekväm och säker pelletseldning.
 
Något att också tänka på under latat dagar i hängmattan i sommar. Vi behöver kraftsamla ändå mera och visa vad vi har att erbjuda och vad vi kan. Men för att lyckas behöver vi alla samarbeta och bjuda till lite extra. Men nu tar vi vara på ledigheten och laddar inför hösten.
 
”Planera för maximal njutning på semestern”, föreslår stressforskaren Dan Hasson. Ofta jobbar man som en blådåre med att få undan allting för att kunna gå på semester. En undersökning som Monster har gjort visar att det i genomsnitt tar fyra dagar, åtta timmar och 24 minuter innan vuxna människor verkligen kan koppla av på semestern.
 
– Försök att varva ner i förväg i stället för att jobba till midnatt in i det sista, säger Dan Hasson, stressforskare vid Stressmottagningen.
 
Trevlig sommar önskar Irene och jag från kansliet.
 
Bengt- Erik Löfgren
Koodinator PelletsFörbundet
 

 
Nytt från medlemmarna i PelletsFörbundet
Denna gång vill jag lyfta fram en verkligt informativ film som PetroBio tagit fram och som presenterar Skanskas asfaltsverk i Önnestad som konverterat till träpulver.
 
Sedan april har Skanska i Önnestad en träpulveranläggning som kan köras på 100% träpulver vid Skanskas asfaltanläggning i Önnestad. Detta är något som är unikt fram till dags dato! Under vintern 2014 har PetroBio på uppdrag av Skanska byggt om asfaltsverket i Önnestad till att använda träpulver som huvudsakligt bränsle i stället för gasol som tidigare används.

Arbetet påbörjades i höstas med att två träpulversilos byggdes. Under vinterstoppet har PetroBio sedan färdigställt ombyggnaden. Brännaren har bytts och den yttre bränslehanteringen har kommit på plats. Hela leveransen styrs med ett nytt styrsystem av typ PMS20, detta med fjärrmanöver och möjlighet till lokalmanöver.

Skanska kan nu använda 100% träpulver som bränsle inom brännarens hela reglerområde (4-12 MW). Behövs mer effekt kan de toppa med 4MW gasol, upp till totalt 16MW. Se hela installationen på vår film. www.petro.se klicka på ”Skanska gör asfalt av träpulver”. PetroBio hjälper er att konvertera bort era fossila bränslen detta höjer er gröna profil! På köpet sänker vi dessutom era kostnader. Kontakta Peter Helmersson 0739-20 26 80 eller Bengt Attebo 0704-24 30 78 för mer information.
 
Jag vill även lyfta fram Pemco som storsatsar på nytt fjärrvärmeverk i Älvdalen. En allt större efterfrågan på miljövänlig värme ligger bakom satsningen på ett nytt fjärrvärmeverk i Älvdalen. Med nära 100 procent förnybar energi levererar värmeverket sedan november förra året en energimängd på 10 GWh per år till en stor mängd fastigheter i Älvdalen. Läs Pemcos Nyhetsbrev här.
 
Bra affär för industrier att byta till biobränsle. God lönsamhet samt både nya och beprövade tekniska lösningar gör att allt fler industrier väljer att byta från fossila bränslen till förnybara biobränslen i tillverkningsprocesser. Men det finns samtidigt många industrier som fortfarande använder fossila bränslen.
 
Ett utmärkt hjälpmedel för våra medlemmar är Tidningen Bioenergi som har analyserat uppgifter från Skatteverket och tagit fram både en karta och en lista med de 200 företag som fått störst subvention vid användning av fossila bränslen i tolv olika branscher.
 
Det finns omkring 2 500 små och stora industriföretag i Sverige som fått subventionerade energi- och koldioxidskatter vid användning av fossila bränslen som olja, naturgas och gasol. Totalt subventionerades dessa företags användning av fossila bränslen, under 2013 med cirka 888 miljoner kronor. Användningen av fossila bränslen motsvarande omkring 300 000 kubikmeter olja, eller 3 TWh.
 
Tidningen har även tagit fram "Industriguiden" med en sammanställning av goda exempel. Läs guiden som e-tidning här.
 
 
Pelletsförbundet  - Sockerbruksgatan 1 nb - 531 40  LIDKÖPING 
Telefon 0510 - 285 30  -  e-post info@pelletsforbundet.se  -  hemsida www.pelletsforbundet.se