Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Klicka här

Besök vår hemsida Klicka Här


Nyheter

 

Eco-design – mötesanteckningar
Boverket ska efter samråd med Statens energimyndighet och Naturvårdsverket föreslå åtgärder som innebär att de kommande standarderna för utrustning för småskalig vedeldning enligt EU:s ekodesigndirektiv tillämpas före det att kraven bli bindande enligt direktivet.

 

I åtgärderna bör ingå att standarderna genomförs i byggreglerna samt informationsinsatser som bidrar till att minska utsläppen av hälsopåverkande luftföroreningar. Den närmare tidpunkten när kraven ska gälla nationellt bör avgöras mot bakgrund av en analys av när den teknik som behövs kan vara tillgänglig på marknaden

 

Läs mer om Boverkets uppdrag här

 

Pelletsbrännare från 50-1000 kW
I BAXI:s Nyhetsbrev presenterar företaget ny serie av pelletsbrännare för uppvärmning av lite större fastigheter Brännarna klarar effekter upp till 1000 kW,  Denna serie av industribrännare erbjuder en effektiv och prisvärd lösning för olika typer av värmesystem.

 

Genom att HSPB brännarna fungerar helautomatiskt med integrerat styrsystem blir både installation och driftsättning till en bagatell. HSPB brännarna kan med fördel appliceras på befintliga oljepannor, fastbränslepannor eller varmluftspannor etc.

 

PelletsFörbundet finns i år med på Almedalsveckan

PelletsFörbundet har samarbete med Jörgen Mannheimer/Greenbox Energy och Anna-Carin Windahl/Grapewine och tillsammans med några av våra medlemsföretag skapat ett event på Briggen Tre Kronor torsdagen 2 juli kl 14-15.00. Vårt event ligger under "Pelletsförbundet" i Almedalens officiella kalendarium.

 

Det handlar om Goda Exempel och en paneldebatt. För nyckelpersoner som inte kan medverka den 2 juli och pesoner vi gärna vill kontakta arrangeras ett antal fristående möten.

 

En grupp industripartners är aktiva i planering och framtagning av budskap: Förutom Jörgen och Anna-Carin består gruppen av Pelletsförbundet, Petrobio, KLM Energi, Ariterm Agroenergi Neova Pellets och Kvänum Energi.


För mer information om arrangemanget kan du kontakta Jörrgen Mannheimer

jorgen.mannheimer@greenboxenergy.se

 


Kalendarium

 

SkogsElmia
 4- 6 juni, Jönköping
 Mer om Skogselmia här

 

Almedalsveckan 2015

  28 juni- 5 juli, Visby

  Mer information här

 

Skogsnolia
 11- 13 juni 2015, Umeå
 Mer om Skogsnolia här

 

14th Pellets Industry Forum
  11- 12 juni 2015, Munich Germany
  Läs mer här

 

USIPA's 5th Annual Exporting Pellets Conference

  20- 22 sept, Miami Beach Fl
  Läs mer här 

 

4th Naturallia match making forum
  12- 14 nov 2015, Sudbury  
  ON Kanada

  Läs mer här

 

European Pellets/WSED 2016

  24- 26 Febr, Wels Österrike

  Läs mer här

 

 


Internationellt

 

Doing Wood pellets Right
This is a training film for the UK Pellet Council and part of a coordinated effort to raise the standards of design of wood pellet heating systems. Our first foray into animation - thanks to carl Youri for this and a great first effort at voice-over by Chelsea Renton

SE FILMEN HÄR!

 

 

MEDLEMSBREV NR 7-15

Du kan beställa - eller avbeställa - ditt medlemsbrev här

 
Medlemmen i centrum
Styrelsens senaste möte i Jönköping var ett "arbetsmöte" med det övergripande syftet att diskutera och lägga fast en verksamhetsplan med en prioriteringsordning som är förankrad hos våra medlemskategorier. Det var många bollar i luften och det finns mycket som kan göras för att lyfta vår bransch.
 
Vi kan naturligtvis inte göra allt på en gång men genom att fokusera på vår bransch värdegrunder ska vi öka statusen för pelletsvärme. Vår viktigaste resurs är den stora kunskap och gemensamma erfarenhet som finns hos alla våra medlemmar. Tillsammans ska vi visa marknaden att pelletsvärme är framtiden och ett alternativ att lita på.
 
Ingen annan energibärare har så många fördelar. Pellets är ett hållbart miljöriktigt bränsle med minimal klimatpåverkan. Det produceras till största delen av lokala råvaror och bidrar både till arbetstillfällen och att mycket pengar stannar i den regionala ekonomin. Användningen har i många år kännetecknas av stabila priser och en god tillgänglighet. Med pelletsvärme blir vi i Sverige mindre beroende av importerade bränslen från en orolig omvärld, och vi har även kapacitet att exportera pellets till andra länder. Listan kan göras nästan hur lång som helst.
 
Prioriterade insatser handlar om mycket om marknadsföring och att höja statusen för användandet av pellets i alla kundsegment. Men det handlar också om att säkerställa kompetensen i samband med att branschen föryngras. Styrelsen har bildat sex arbetsgrupper med ansvar för var sitt ämnesområde. 
 
Håll utkik på hemsidan för där kommer vi inom kort att presentera vår verksamhetsplan och de olika arbetsgrupperna.
 
Lars Göran Harrysson

Ordf. PelletsFörbundet


Medlemsinformation från Kansliet
Så var vi helt plötsligt inne i juni månad. Fem intensiva och roliga månader sedan vi fick ansvaret för vårt kansli. Vi har inte kunnat göra allt det vi vill göra, och vi har säkert också gjort en del fel, men vi lär oss. Irene och jag vill verkligen försöka leva upp till högt ställda förväntningar och vi hoppas att ni som är medlemmar i PelletsFörbundet har noterat och uppskattat detta.
 
Nästan 70 % av all pellets som tillverkats i Sverige kommer från något av våra medlemsföretag. PelletsFörbundet har i dagläget 85 medlemsföretag som tillsammans representerar hela branschen från forskning, tillverkning, transport och installation till användning av pellets. Men vi hoppas naturligtvis att många fler företag vill bli medlemmar. Vår gemensamma röst blir naturligtvis starkare ju fler medlemmar vi samlar.
 
Framtiden för branschens företag påverkas i hög grad av hur man i statens Energikommission kommer att hantera kärnkraften och forma framtidens energipolitik. Utan politiska styrning och utan tydliga spelregler är det svårt för företagen att välja väg och investera. Det finns fortfarande 10 TWh olja att ersätta för bostadsuppvärmning och lika mycket till inom industrin. Varje TWh olja vi kan byta mot pellets motsvarar 220 000 ton pellets. Och visst kan vi även byta en hel del eluppvärmning mot pelletsvärme. 

Ska kärnkraften ersättas med ny elproduktion, eller kan vi tänka oss att man även ser över hur vi faktist använder vår elproduktion? Hur skall vi agera på nya exportmarknader om vi vill utnyttja den erfarenhet och kunnande som vi i Sverige har när det gäller bioenergi? Vilka forskningsbehov finns det? Frågorna är många och många söker efter svaren.
 
Att identifiera branschen hinder och barriärer blev, vid styrelsens arbetsmöte i Jönköping här om dagen, en av de prioriterade arbetsuppgifterna som PelletsFörbundet skall jobba med. Just detta tema ska diskuteras vid en  WorkShop i Lidköping den 16:e juni. Alla medlemmar i PelletsFörbundet är naturligtvis välkomna, men inbjudna därutöver är alla aktörer som vill diskutera Bioenergins Barriärer och Möjligheter. Målet är att vi från branschen ska ta fram en agenda för "temisk bioenergi". Ett uppdrag ÄFAB har fått av Vinnova.
 
Agendan ska utgår från branschföretag och branschorganisationers samlade kunskap och erfarenhet av bioenergianvändning för värme, kyla och elproduktion, vilket sammanfattas som "Termisk Bioenergianvändning". Syftet med denna WorkShop är att tillsammans representanter från branschens olika aktörer enas kring innehållet i ett samlande dokument som kan hjälpa företagen att öka kunskapen, växa nationellt och även att sälja på nya exportmarknader.
 
Bengt- Erik Löfgren
Koodinator PelletsFörbundet
 

Detta erbjudande är en förmån endast för medlemmar i Pelletsförbundet!

Tidningen Bioenergi är Nordens största tidskrift i sitt slag och innehåller alla aspekter av produktion och användning av bioenergi för att ge värme, el och drivmedel. Vi skriver om företag, människor, ekonomi, teknik, miljö, klimat, forskning och utveckling, politik och samhällsbyggnad med mera. Vi har under 35 år bevakat utvecklingen av bioenergimarknaden och etablerat sig som den seriösa branschtidning man måste läsa för att hålla sig uppdaterad.
 
Tidningen Bioenergi erbjuder nu medlemmar i Pelletsförbundet att till specialpriset 360:- (ord. pris 550:- ) prenumerera på tidningen under ett års tid. (6 nummer per år). Om du inte sedan tidigare känner till tidningen så kan du gå in och titta på våra e-tidningar här http://parallellpublicering.trydells.se/Hylla/BioEnergi/ . Lösenordet för nummer 2/15 är TB1502

Du kan också prova tre nummer av tidningen utan kostnad, innan du bestämmer dig för att prenumerera. Ange bara koden PF2015Pren eller PF2015Prov i ämnesraden och maila din beställning direkt till sofie@bioenergitidningen.se eller ring 070-881 97 01
 

 
Ny medlem i PelletsFörbundet
Denna gång vill vi hälsa SLU Sveriges lantbruksuniversitet välkommen som medlem i Pelletsförbundet. Kontaktperson är Michael Finell vid Institutionen för SBT - Skogens Biomaterial och Teknologi i Umeå. Kopplingen mellan forskning, industri och användning är viktig för branschens framtida utveckling, och vi i PelletsFörbundet ser fram emot ett ändå närmare samarbete mellan akademi och näringsliv.
 
SBT bildades den 1 januari 2013 och skall verka för att den svenska skogsnäringen får en mer högförädlande och kunskapsintensiv verksamhet. För detta krävs en fortsatt teknologisk utveckling kring hur skogens råvaror på ett mer kostandseffektivt och hållbart sätt produceras, skördas, transporteras och förädlas.
 
SBT ska på en internationellt högklassig nivå utföra grundutbildning, forskning och forskarutbildning i samverkan med samhälle, skogsbruk och industri som bidrar till en utvecklad biobaserad ekonomi med skogens biomaterial som en viktig resurs. Fokus är främst värdekedjor inom den biobaserade industrin där olika komponenter i skogens biomaterial karakteriseras, separeras, modifieras/förädlas, nyttjas och återanvänds kostnadseffektivt för olika ändamål samtidigt som skogens ekosystemtjänster förvaltas hållbart.

 
 
Vill du veta mer om SLU och SBT besöker du deras hemsida
 
Pelletsförbundet  - Sockerbruksgatan 1 nb - 531 40  LIDKÖPING 
Telefon 0510 - 285 30  -  e-post info@pelletsforbundet.se  -  hemsida www.pelletsforbundet.se