Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Klicka här

Besök vår hemsida Klicka Här

 

Du håller väl koll på vår hemsida? Nu finns det nytt material med bl a alla föredragen från årsmötet. De ligger under medlemssidorna. Har du glömt hur du som medlem kan logga in kan du antingen ringa till vårt kansli eller skicka ett e-mail.

 


FÖRNYBART I MEDIA

 

Ett väntat besked om Ringhals, men knappast tillräckligt
Även med nedläggning av Ringhals 1 och 2, och av Oskarshamn 1, som Eon redan tidigare varslat om, kommer vi att ha överkapacitet som pressar elpriserna till långsiktigt ohållbara nivåer.
Men nu kan läget bli lite bättre för alla som investerat i ny förnybar elproduktion. Och det kan skapas ett utrymme för mer biokraft, inte minst eftersom biokraften ger stabil och pålitlig produktion.

Läs mer om detta på SVEBIO:s blogg

 

”Batterier gör dig oberoende av elnätet”
Batterier för att lagra energi i hem och på företag gör dig oberoende av elnätet och påskyndar övergången till ett fossiloberoende samhälle. Det säger Peter Carlsson, Teslas svenske logistikchef. I första hand är de tänka för att lagra solel från solpaneler så att energin kan utnyttjas under perioder då solen inte lyser.

 

Läge för en pelletskamin?
Ariterm AB
har tagit fram en kampanj för att fira att våren äntligen är här med längre och varmare dagar. Nu har du möjlighet att köpa en pelletskamin till ett rabatterat pris.

 

Högsta CO2-nivån på tre miljoner år
I mars nådde den globala koldioxid-koncentrationen i atmosfären för första gången över 400 ppm. Det är den högsta nivån sedan mätningarna startade och sannolikt den högsta koncentrationen på växthusgaser på över tre miljoner år.

 

Ett möte i Bryssel väcker frågor om miljörörelsens syn på bioenergi

De europeiska miljöorganisationernas kritik mot bioenergi gäller inte bara biodrivmedel från åkermark, utan biobränslen generellt. Ett utåtriktat möte som var utlyst till den 28 april i Bryssel ställdes visserligen in, men det betyder inte att man bytt fot eller fått kalla fötter.

 

"Keep it in the ground"

 

Perfekt läge att skrota oljan
Oljepriset är på en rekordlåg nivå. Läget är perfekt för världen att dra nytta av den dramatiska prisnedgången och skrota fossila bränslen – och samtidigt börja arbeta för en ny, grönare och mer rättvis värld. Det menar kanadensiska författaren och aktivisten Naomi Klein.

 

Importen av rysk olja slår rekord
Importen av rysk råolja till Sverige slår rekord, trots EU:s sanktioner mot rysk oljeindustri. Verksamheten är också kontroversiell från miljösynpunkt.
Rysk råolja stod i fjol för 25 procent av de drivmedel som importerades till Sverige, med hänvisning till preliminär statistik från Energimyndigheten.
 


Kalendarium

 

Teknikdag för pelletsproduktion
 
26 maj, Stockholm
  Läs mer om Svebios teknikdag här

 

European Biomass Conference and Exhibition
 1- 4 juni, Wien Österrike
 Mer om European Biomass här

 

SkogsElmia
 4- 6 juni, Jönköping
 Mer om Skogselmia här

 

Skogsnolia
 11- 13 juni 2015, Umeå
 Mer om Skogsnolia här

 

14th Pellets Industry Forum
  11- 12 juni 2015, Munich Germany
  Läs mer här

 

USIPA's 5th Annual Exporting Pellets Conference

  20- 22 sept, Miami Beach Fl
  Läs mer här 

 

4th Naturallia match making forum
  12- 14 nov 2015, Sudbury 
  ON Kanada

  Läs mer här

 

European Pellets/WSED 2016

  24- 26 Febr, Wels Österrike

  Läs mer här

 


MEDLEMSBREV NR 6-15

Du kan beställa - eller avbeställa - ditt medlemsbrev här

 
Nu blickar vi framåt
Under mina år som verksam inom pelletsproduktion och försäljning vet jag hur viktigt det är att varje enskild komponent i ett system fungerar. Mina intryck från den första månaden som ordförande i PelletsFörbundet vill jag summera med orden vilja, kvalitet och långsiktighet. Jag är imponerad av den vilja som finns bland våra medlemmar att vekligen göra något, med det kvalitetsansvar som våra medlemsföretag tar och den tilltro till framtiden som man visar. Det inger hopp om att vi tillsammans kan skapa en ännu starkare bransch och ta vara på våra goda möjligheter till utveckling.
 
Med detta vill jag betona att PelletFörbundets vilja att göra det rätta behöver ingen ifrågasätta. Vi erbjuder service och support över hela landet oavsett var/hur man bor. Men vi kan säkert bli ändå bättre på att tänka långsiktigt och ha en än bättre förståelse i alla led. Som pelletskund är det viktigt att du känner att vi som jobbar i branschen hela tiden gör vårt bästa och att du verkligen har förtroende för våra produkter. Väljer du pellets så får du en hållbar och miljöriktig energibärare och samtidigt tillgång till ett nätverk av företag med kompetens och erfarenheter.
 
Vi kan inte genomföra allt det vi vill göra på en gång. Så närmast i tiden skall styrelsen träffas den 1 juni för att lägga fast en prioriteringsordning i den verksamhetsplan för det kommande årets arbete och utse arbetsgrupper med olika ansvarsområden. Vi får säkert tillfälle att återkomma i detta ärende. Men känner du att du skulle vilja vara med och arbeta med dessa frågor ska du ta kontakt med kansliet och anmäla ditt intresse. Det finns alltid plats för en extra arbetsinsats.

Med vårt nyhetsbrev vill vi översiktligt och löpande berätta något av det som händer i vår bransch. Jag hoppas att du hittar något som intresserar dig. Mer information hittar du även på vår hemsida, och du är alltid välkommen att kontakta oss i styrelsen eller vårat kansli.
 
Lars Göran Harrysson

Ordf. PelletsFörbundet

 


Rapport från kansliet
Nyligen kom beskedet från Vattenfall att man av lönsamhetsskäl planerar att tidigarelägga stängningen av Ringhals 1 och 2. Beskedet borde inte varit  oväntat då de båda gamla reaktorerna enligt planen skulle fasas ut någon gång mellan 2020 och 2025. Nu är slutdatumet satt till mellan år 2018 till 2020. På gång att stängas är även Oskarshamn 1 som enligt SVT klassades som "Sveriges sämsta reaktor".
 
Vad som möjligen överraskar är kommentarerna i media där man målar upp ett scenario med hotande elbrist och kraftigt ökade kostnader för både hushåll och industri. Media, och många politiska företrädare, verkar vilja tro att våra reaktorer är någon sorts evighetsmaskiner med en obegränsad livslängd.

"- Det blir inte plötsligt svart i landet för att vi stänger två reaktorer. Vi har ett exportöverskott i det svenska elsystemet, säger Lennart Söder, professor i elkraftsystem på KTH"
 
Faktum är att vårt elöverskott är långt mycket större än vad dessa reaktorer producerar. Att avvakta med att stänga olönsamma reaktorer innebär bara att man skjuter problemet på framtiden. Ju längre tid vi väntar med att fasa ut kärnkraften desto kortare blir naturligtvis tidsfönstret vi har på oss att ställa om eller hitta ny energiproduktion.
 
Att marknaden får besked om när nedstängningen ska ske är därför en fördel eftersom det minskar osäkerheten och utfasningen kan ske så smärtfritt som möjligt. Vi måste vänja oss vid tanken att alla våra gamla kärnreaktorer kommer att behöva tas ur drift inom ett par årtionden. Kanske ändå snabbare om elpriset ligger kvar på dagens låga nivåer. Att ersätta gammal kärnkraft med ny är både tidsödande och kostsamt, och kräver långtgående statliga garantier för att lyckas.

"-Statens Energikommission borde nu på allvar börja fundera på hur vi använder vår el. Måste verkligen all el ersättas med ny el? Är det egentligen försvarbart att vi slösar bort närmare hälften av vår elproduktion på att få 20 grader varmt? Är det inte viktigare att vi håller igång vår industriproduktion?"
 
Vår bransch kan erbjuda en bekväm och säker uppvärmning med pellets som tillverkas av restprodukter från vår svenska skogsindustri. Samtidigt som vi spar el, i synnerhet när det är som kallast, så ger vi vår så viktiga skogsindustri förutsättningar att förädla sina restprodukter till värdefullt bränsle. Det ger jobb och skatteintäkter även utanför storstadsregionerna.

Mer än 100 000 villaägare litar redan på hållbar pelletsvärme. Tillsammans med industrins användning minskas utsläppen av koldioxid med 2,1 milj. ton. Vår pelletsproduktion skapar jobb och gör att mer pengar stannar i lokal ekonomi. I Sverige använder vi 1,65 milj. ton pellets till ett värde av ungefär
2 800 milj. kr. Pelletvärme är ett smartare alternativ för alla. Låt oss hoppas att energikommissionen kommer till en liknande slutsats.
 
Bengt- Erik Löfgren
Koodinator PelletsFörbundet

 
Ny medlem i PelletsFörbundet
I varje Medlemsbrev under detta året har vi haft nöjet att presentera någon eller några nya medlemmar. Denna gång vill vi hälsa SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut välkommen som medlem i PelletsFörbundet. Det tycker vi naturligvis är både trevligt och inspirerande då kopplingen mellan forskning och industri är viktig för vår bransch framtid och utveckling.
 
SP är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation. SP:s roll och betydelse för de svenska energiföretagen och marknaden behöver förmodligen ingen närmare presentation. Med ledstjärnan att skapa värde genom samverkan, har SP i många fall en avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling.
 
En allt större miljöhänsyn kräver energilösningar som är högeffektiva och koldioxidsnåla. Det gäller allt från att värma och kyla byggnader och att ta vara på avfall till att utveckla nya drivmedel och förnybara energikällor. SP leder utvecklingen av nya teknik- och processlösningar för effektivare resurs- och energianvändning och lägre miljöpåverkan. Uppdragen kan röra allt från utvärdering av komponenter till analys av lösningar och deras inverkan på en överordnad systemnivå.
 
Genom förvärvet (dec 2014) av ETC Energitekniskt centrum i Piteå har SP fått en kompletterande kompetens inom termokemisk omvandling av biomassa och tillgång till en modern storskalig pilotpark inom förbränning, förgasning och pyrolys.

"-Genom våra enheter och bolag står vi för en etablerad teknisk bredd. Våra laboratorieresurser är nationellt och internationellt konkurrenskraftiga. Vår unika position som en brygga mellan akademi och näringsliv, möjliggör kvalitativa, kreativa och långvariga relationer med både näringsliv och akademi.  Vi skapar värde genom samverkan och bidrar till nytta lokalt, regionalt, nationellt och internationellt."
 
Mer information om SP hittar du på deras hemsida
 
Pelletsförbundet  - Sockerbruksgatan 1 nb - 531 40  LIDKÖPING 
Telefon 0510 - 285 30  -  e-post info@pelletsforbundet.se  -  hemsida www.pelletsforbundet.se