Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Klicka här

Besök vår hemsida Klicka Här

 

Du håller väl koll på vår hemsida? Nu finns det nytt material med bl a alla föredragen från årsmötet. De ligger under medlemssidorna. Har du glömt hur du som medlem kan logga in kan du antingen ringa till vårt kansli eller skicka ett e-mail.

 


I MEDIA

 

430 miljoner kronor för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige
VINNOVA, Energimyndigheten och Formas satsar gemensamt 430 miljoner kronor på fem nya strategiska innovationsprogram. Näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor kraftsamlar för att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

 

Tyska pelletsmarknaden förväntas öka upp tempot!

Den tyska regeringen har nu höjt sitt grundbidrag för pellets värmesystem. Från april, till dem som uppgraderar till pelletspannor utan buffertlager, är nu bidraget minst €3000, och till pellets-pannor med buffertlager bidrar staten med €3500. Därutöver ges €2000 i bidrag till pellets kaminer som är vattenmantlade.

Den tyska pelletsindustrin förväntar sig stt dessa regelförändrrringar skall få betydande och positiva effekterna på marknaden. Diskussioner med olika marknadsaktörer kommer att ske under 14th Pellets Industry Forum och där kommer vi att se en första glimt av den allmänna trenden.

För ytterligare information om de subventioner samt programmet för 14th Pellets Industry Forum besök www.pelletsforum.de

 

Första cyklonförgasaren i drift
En cyklonförgasare som ger el och värme från pellets har tagits i drift utanför Piteå. Först i världen, enligt tillverkaren. Pite Energis kraftvärmeverk i Hortlax är den första användaren av en ny svensk cyklonförgasare från företaget Meva Energy. Det här är världens första kommersiella kraftverk baserat på cyklonförgasning av biobränsle, säger Niclas Davidsson, som är affärsutvecklare på företaget.

Nå Wareneffekten och behåll den
”Wareneffekten har i sågverk visat sig kunna ge upp till 25 procent minskad energianvändning i pannkretsen till virkestorkarna. Vi har uppnått liknande besparingar  i ångpanneanläggningar, rökgaskondensationsanläggningar, och kraftverk", konstaterar Anders Larsson som är VD för miljöteknikföretaget Waren International. ”Det gäller att uppnå Waren-effekten och behålla den!”

 

725 miljoner kronor till nya Klimp
Regeringen fortsätter att portionera ut nyheter ur vårändringsbudgeten. I dag handlar det bland annat om det väntade återinförandet av ”Klimp-pengar” till kommunerna. I budgeten läggs ett förslag om lokalt klimatinvesteringsstöd på 125 miljoner kronor under 2015 och därefter 600 miljoner kronor per år 2016, 2017 och 2018. Stödet ska gå till klimatinvesteringar i kommuner och regioner.

 

De vill ha in biobränslena i utsläppshandeln – vad säger de svenska miljöorganisationerna?

Den 28 april ordnar tre europeiska miljöorganisationer ett möte i Bryssel där huvudkraven är att inordna biobränslenas utsläpp av koldioxid i handeln med utsläppsrätter (ETS) och att sätta ett tak för hur mycket biobränslen som får användas i EU. I de organisationer som driver den här aggressiva linjen mot bioenergi ingår flera svenska miljöorganisationer, och dessutom är en svensk ordförande i en av dem. De svenska organisationerna måste klargöra var de står i frågan.

 

Energi för en hållbar utveckling

Ny Energibilaga i DN. Att hitta vägen mot ett hållbart energisystem är ingen en-mans-föreställning. Det är snarare en utmaning som kräver att vi alla bidrar och samarbetar.

 

Bilagan handlar om dagens och morgondagens energi. Läs och tyck till! Har pellets fått det genomslag vi tycker oss förtjäna?

 

Kalendarium

 

Slutkonferens Energimynd. bränsleprogram
  6 maj Stockholm

  Läs mer här


All Energy 2015
  6-7 maj, Glasgow UK
  Mer om All Energy här

 

European Biomass Conference and Exhibition
 1- 4 juni, Wien Österrike
 Mer om European Biomass här

 

SkogsElmia
 4- 6 juni, Jönköping
 Mer om Skogselmia här

 

Skogsnolia
 11- 13 juni 2015, Umeå
 Mer om Skogsnolia här

 

14th Pellets Industry Forum
  11- 12 juni 2015, Munich Germany
  Läs mer här

 

4th Naturallia match making forum
  12- 14 nov 2015, Sudbury 
  ON Kanada

  Läs mer här

 

European Pellets/WSED 2016

  24- 26 Febr, Wels Österrike

  Läs mer här

 


"Keep it in the ground"

 

Perfekt läge att skrota oljan
Oljepriset är på en rekordlåg nivå. Läget är perfekt för världen att dra nytta av den dramatiska prisnedgången och skrota fossila bränslen – och samtidigt börja arbeta för en ny, grönare och mer rättvis värld. Det menar kanadensiska författaren och aktivisten Naomi Klein.

MEDLEMSBREV NR 5-15

Du kan beställa - eller avbeställa - ditt medlemsbrev här

 
Tack alla för förtroendet
Som ny ordförande för PelletsFörbundet vill jag först börja med att tacka vår avgående ordförande Lars Åbom, Agronola för det arbete han så förtjänstfullt genomfört i samband med att PellSam och PiR gick samman i PelletsFörbundet. Det är mycket Lars förtjänst att förbundet nu börjat fungera som ett förbund för hela pelletsbranschen.
 
Sedan vill jag naturligtvis även tacka för förtroendet att få leda PelletFörbundet in i framtiden. Många utmaningar återstår att övervinna, men dessa innehåller även möjligheter och nya affärer. Ett starkt branschförbund kräver många och engagerade medlemmar och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att klara dessa utmaningar bara vi fokuserar och prioriterar rätt saker i rätt ordning. Inte minst är miljö- och klimatfrågor viktiga när det gäller vår bransch möjligheter, det betonade inte minst Madeleine Westin i sitt föredrag i Kvänum. 
 
Nu är det dessutom klarlagt - Svensk pellets är bättre!en ny rapport från IVL visar man att just svensk pellets ut klimatsynpunkt är bättre än importerad pellets. Det är produktionsmetod och val av transport som utgör skillnaden när det gäller klimatpåverkan från pellets. Framförallt är det bränslet som används vid torkningen samt transportsätt och längd på transporten från fabrik till pelletsens användare som är avgörande. Generellt för studien kan sägas att pellets producerad i Sverige och i moderna anläggningar i Lettland, Kanada och Ryssland uppvisar de lägre utsläppen.
 
"Baserat på resultaten tycker jag att det finns anledning för aktörer som använder pellets för el- och värmeproduktion att hålla koll på varifrån man köper sin pellets och att de är producerade i effektiva och moderna produktionsanläggningar" säger Mathias Gustavsson vid IVL.
 
Våra svenska tillverkare av utrustning ligger i frontlinjen när det gäller tekniken, och i kombination med vår långa erfarenhet har vi byggt upp en kunskap och erfarenhet som är unik och genomsyrar hela kedjan från bränsletillverkning till installatörer och slutanvändare. Jag är glad över att konstarera att det under mötet så tydligt framgick att det finns en stark samsyn från medlemmarna att tiden är nu rätt och att vår bransch har alla förutsättningar att växa ytterligare.
 
Med detta i ryggen känns det extra roligt att få axla ordförandeskapet och jag ser verkligen fram emot det kommande verksamhetsåret.
 
Lars Göran Harrysson

Ordf. PelletsFörbundet

 


Rapport från kansliet
Total var det ett drygt 40-tal personer som mötte upp till vår Energidag och Årsmöte i Kvänum, varav några och trettio redan var medlemmar. Från programmet, som för övrigt var mycket uppskattat, fick vi alla en inblick i den bredd som vårt PelletsFörbund organiserar. I Sverige eldade vi förra året 1,6 miljoner ton pellets, detta till ett marknadsvärde av drygt 2 800 miljoner kr.  Mer än 100 000 villaägare litar på hållbar värme från pellets. Tillsammans minskar vi utsläppen av koldioxid med mer än  2,1 milj. ton och bidrar både till att skapa jobb och till att pengar stannar i lokal ekonomi. Det är därför som vi som jobbar i branschen menar att pellets är ”Smartare Energi”.
 
Efter det att Lars Åbom och Tomas Kvist hälsat oss alla välkomna till Kvänum och PelletsFörbundets Energidag presenterade vi från kansliet "Året som gått" med den aktuella statistiken och gav även en utblick av pelletsmarknaden i Europa och världen. Michael Finell, SLU berättade om erfarenheterna från forskningen inom Pelletsplattfomen II och Anders Adolfsson, Suricata om vad man skall tänka på när men konverterar bort oljan i mellanskalan.
 
Jörgen Mannheimer, Green Box presenterade ett uppdrag han fått av styrelsen för att ta fram ett underlag och förslag till kommande verksamhetsplan för PelletsFörbundet. Det är mycket som behöver göras innan vi nått målet att vara ett förbund för hela branschen, men visst kändes det bland deltagarna att vi nu är på god väg att hitta arbetesformerna som krävs.
 
Under rubriken " Nya produkter ger ny möjligheter" berättade Tomas Kvist, Kvänum Energi och sina erfarenheter att bygga "containercentraler", och Robert Ingvarsson, Janfire berättade om företagets insatser nä det gäller värmecentraler för ånga och varmluft. Staffan Lundegårdh, Ariterm presenterade en helt ny kondenserande villapanna som kommer att släppas på marknaden till hösten.
 
Dagens huvudtalare var TV4-meterologen Madeleine Westin som höll en mycket uppskattad föreläsning om väder och klimat. Hon beskrev bl a de modeller som finns när det gäller konsekvenserna av ett allt varmare klimat, men också hur komplex hela området är där det finns både "vinnare och förlorare".
 
Temadagen avsliutades med att Per Forsberg, SIS berättade om vikten av standardisering och arbetet inom TK 412 där PelletFörbundet ingår. Anders Sülan, Sotenäs kompitenscentrum berättade om ett förslag till YH-utbildning av Energisystemtekniker och öppnade upp för samarbete när det gäller olika former av Certifieringsutbildning.
 
 
Protokoll och föredrag från Kvänum ligger nu utlagda under medlemssidorna på vår hemsida.
 
Bengt- Erik Löfgren
Koodinator PelletsFörbundet

 
Nya medlemmar i PelletsFörbundet
Denna gång vill vi hälsa två nya medlem välkomna i PelletsFörbundet. Det är det dansk/svenska företaget MCZ Norden, och KLm Energi & Mekanik AB
i Norrtälje som gått med som kat 2 medlemmar

MCZ är en Italiensk tillverkare av pelletskaminer och samtidigt en av de ledande på den europeiska marknaden. MCZ är direkt representerad i 35 länder i och utanför EU. MCZ Norden (med huvudkontor hos Smith, Holm & Co. A/S i Galten, Danmark) är importör av MCZ pelletskaminer. Företaget har sedan 12 år tillbaka ett samarbete med MCZ, och mer är 40 års erfarenhet som specialister inom uppvärmning.

 

MCZ utvecklar och tillverkar enligt moderna kvalitets- och certifieringskrav, vilket naturligtvis innebär att alla produkter kommer med godkända testcertifikat, både när det gäller vattenmantlade kaminer och traditionella kaminer med luftburen värme. Genom att ständigt fokusera på en kontinuerlig utveckling av den underliggande tekniken har MCZ mött slutanvändarnas behov och krav, och levererar nu den perfekta kombinationen av teknik och modern och tidlös design.

 

Investerar du i en MCZ pelletskamin är du i trygga händer. MCZ EGO 2.0 Air kaminerna levereras med det patenterade Active+ systemet, vilket säkerställer en ännu mer tillförlitlig och noggrann mätning av luft och förbränningen - så kaminen automatiskt får den bästa förbränningen. Dessutom har den en ny förbättrad pelletsskruv och växelmotor, vilket gör kaminen tystare. Det kommer även att bli möjligt att i början av 2015 att kunna styra kaminen med smartphone eller surfplatta vid köp av Wi-Fi-kit.


Företagets pelletskaminer och tillbehör säljs endast av godkända, erfarna och specialiserade återförsäljare i Sverige, som vi noga väljer ut och utbildar. Vi håller på att bygga upp en rikstäckande serviceavdelning med utbildad och professionell personal. Det är viktigt för oss att våra produkter hanteras av personal som har en god produktkunskap så att de kan ge bästa möjliga service till våra slutkunder.

 
"Vi tror att pelletskaminen har en stor marknad i Sverige, och vi ser fram emot att få samarbeta via PelletsFörbundet" säger Stefan Sandell som ansvarar för den svenska marknaden.

Nu söker vi fler återförsäljare. Är du intresserad erbjuder vi er kurser och en grundlig introduktion till produkterna. Du får dessutom alltid svensk support och snabba leveranser. Kontakta oss på telefon 040 - 605 70 67 eller via e-mail för att diskutera priser och en setup som kan passar just ditt företag.
Mer information om MCZ hittar du på företagets hemsida
 
                              ---------------------------------------------
 

KLm Energi & Mekanik AB i Norrtälje har varit verksamma i branschen sedan början av 1988. Företaget tillverkar och levererar kompletta anläggningar för både industri och fjärrvärme inklusive transportutrustningar för bränsle och aska. I företagets affärsidé ingår även att höja effekten i befintliga fastbränsleanläggningar med hjälp av en specialutvecklad förbränningsprincip. Man vet efter många år i branschen att många befintliga fastbränsleugnar ofta har en outnyttjad potential.


"Att tänka miljö är en naturlig del av KLm Energi & Mekanik. Varför skulle vi annars "brinna" för att utvinna energi från en "grön" miljökälla?" säger Christina Lindström som ansvarar för företagets marknadsföring.


Förutom egen tillverkning levererar KLm Energi & Mekanik även pelletsutrustning i samarbete med  Lin-Ka Energy A/S inom effektområdet 30 kW - 5 MW och kan leverera anläggningar för ånga upp till 5 MW. Alla anläggningar levereras kompletta och funktionsklara innehållande alla nödvändiga komponenter och utrustningar.


"Vi är också stolta över vår montage- och servicepersonal som, förutom lång erfarenhet av montage och service på fastbränsleutrustningar, är kända för sin kompetens och för att klara av även unika situationer" säger Kjell Lindström som är VD och ansvarig för försäljningen.

 
 
Referensexempel effekökning av bef. Anläggning är Rättviks Värmeverk: Anläggning av fabrikat Å&V, ombyggd 1998. Vid mätningar utförda före ombyggnad gav denna anläggning 4,3 MW. Efter ombyggnad 10 MW, i extremfall upp till 12 MW. En effektökning på 120 %.
 

Referensexempel pellets och flis i samarbete med LIN-KA Energy AS. 2014  levererades  4 x 3 MW containeranläggningar till Aneby Miljö och Vatten AB (AMAQ). Anläggningen består av 2 x 3 MW pellets samt 2 X 3 MW flis samt separat servicemodul och bränsleficka. 
 
Mer information om KLm Energi & Mekanik hittar du på företagets hemsida
 
Pelletsförbundet  - Sockerbruksgatan 1 nb - 531 40  LIDKÖPING 
Telefon 0510 - 285 30  -  e-post info@pelletsforbundet.se  -  hemsida www.pelletsforbundet.se