Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Klicka här

 
Medlemsbrev nr 12 - 2015
 

Ordföraren har ordet
Så här i Jultider börjar också det gamla året gå mot sitt slut. Det är dags att både titta i backspegeln och i kristallkulan inför framtiden. 2015 har onekligen varit ett händelserikt år och då inte minst för min egen del som tog över ordförandeklubban vid årsmötet i Kvänum. Verksamhetsåret har också vårt första gemensamma där hela pelletsbranschen nu finns inom ett gemensamt förbund. Jag kan naturligvis inte nämna allt men vill ändå ge ett litet axplock från ett spännande år. 
 
Redan i januari flyttade PelletFörbundet sitt kansli till Lidköping och efter en del inledande strul har vi nu ett kansli som vi tycker fungerar bra med Irene och Bengt- Erik som engagerade medarbetare. Förutom detta medlemsbrev har olika arbetsgrupper arbetat tillsammans med kansliet under året och bland annat tagit fram en helt ny hemsida och vi presenterar i dagarna även en broschyr som beskriver verksamheten. Denna kommer efter årsskiftet att finnas både som trycksak och digitalt och alla medlemmar kan lägga upp en länk på sina hemsidor. 
 
Marknadsmässigt har vi under året fokuserat på mellanskalig användning av pellets. Förutom konverteringskonferenser har vi även medverkat i en lyckad satsning under Almedalsveckan. Vi har även träffat Näringsdepartementet och deltagit i möten som arrangerats av Energikommissionen.
 
Vi har ett fortsatt nära samarbete med forskningen och har under året medverkat  i Pelletsplattformen och varit med i SIS TK412 där vi representerat branschen när det gäller standardisering av bränslen. PelletsFörbundet har medverkat vid möten med Boverket när det gäller Certifiering av installatörer, Implementering av Eco-designkrav och nya regler i BBR. Vi har även inlett ett samarbete med Sotenäs kommun som syftar till att skapa en YH-utbildning av Energisystemtekniker. Vi har under året fått ett drygt 10-tal nya medlemsföretag.
 
Verksamheten under det kommande året kommer att fortsätta på den inslagan vägen. Hemsidan håller på att uppdateras med Villasidor som skall komplettera Industrisidorna. Vi kommer att vara fortsatt aktiv när det gäller kontakter med våra myndigheter och vi kommer att jobba ändå mera med direkta marknadsaktiviteter.
 
Under de närmaste månaderna kommer vi att medverka som medarrangör till Svebio vid Pellets 2016 i Uddevalla den 2- 3 februari, där för övrigt Uddevalla Energi står för värdskapet. Reserver gärna tid redan nu för vårt årsmöte i Eskilstuna den 13- 14 april. 
 
Med detta vill jag tacka er alla för året som gått och passa på tillfället att önska oss alla en riktigt GOD JUL & GOTT NYTT ÅR.
 
Lars Göran Harrysson
Ordf PeleltsFörbundet    
 

Från kansliets horisont
Irene och jag på kansliet vill också passa på att tacka er alla för ett spännande år, och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. Tack också all ni som via e-mail och telefon gett oss så många glada stunder trots att branschen under året kanske inte utvecklats så bra som vi önskar. Men vi ger inte upp utan tror på att vi tillsammans kan göra 2016 till ett bättre år.
 
Med detta, årets sista Medlemsbrev, vill jag fokusera på ett ökande antal samtal som kommer från kunder som har svårt att hitta service på sin pelletsanläggning då den som installerade utrustningen har slutat jobba med pellets eller helt enkelt lagt ner verksamheten. Vi vet också att installatörssidan kommer att drabbas av ett ökande antal pensionsavgångar i en nära framtid. Även om det finns arbetssökande ungdomar som letar efter jobb är attraktionskraften till installatörsyrket inte på topp. Samtidig får vi också signaler på att VVS-utbildningen på gymnasiesidan inte är tillräcklig för att ge anställningsbara installatörer.

Jag vill citera Liselott Gustafsson, Gustafsson Rör i Umeå, som i en krönika i Svenskt Näringsliv skriver:
"-VVS-branschen står inför flera utmaningar. Den snabba teknikutvecklingen som sker i samhället leder till att vår bransch måste ha kunskap och kompetens för att ställa om och anamma de nya lösningar som lanseras. Samma gäller de nya kraven för hållbarhet och miljöanpassning som kommer. Och på detta behöver vi hantera ett generationsskifte bland ägarna till företagen i VVS-branschen. Vi lovar öppenhet, närhet och trygghet till våra kunder och vi värnar om våra medarbetare. Vi är en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder jobb. Riktiga jobb med riktig lön. Så varför är det då så svårt att hitta nya medarbetare?"

Att hitta en bra utbildning till vår bransch är uppenbarligen inte lätt. Från PelletFörbundet sida tar vi dessa signaler på största allvar. För i takt med att våra duktiga installatörer går i pension utan att hitta ersättare, utarmas branschen på kunskap och ovärderlig erfarenhet som i förlängningen kan försena hela energiomställningen till ett fossilfritt samhälle.

Vi menar att Energiinstallatörsyrket trots allt är ett framtidsyrke som borde attrahera många fler. Liksom Liselott vill vi styrka under att den snabba utvecklingen leder till nya utmaningar. Vi tror inte att framtidens installatörer enbart kommer att installera pelletpannor. Utan vi är övertygade om att framtidens värmesystem kräver kombinationslösningar med flera olika energilösningar som kombinerar bioenergi med till exempel sol och värmepumpar. Vi behöver, och kommer att behöva, många fler medarbetare är teknikintresserade problemlösare och som kan bygga framtidens värmesystem. Kompitens kräver engagemang och utbildning.
 
Från PelletsFörbundet sida prioriterar vi just nu arbetet med att ta fram en ny PF-certifiering av installatörer. Ett antal duktiga installatörer som samtidigt utgör grundbulten i en riksomfattande serviceorganisation. Vi jobbar även tillsammans med Sotenäs kommun med att ta fram en eftergymnasial YH-utbildning till "Energisystemtekniker" som vi hoppas att YH-myndigheten kommer att godkänna inom kort. Vår bransch behöver verkligen duktiga medarbetare både idag och inför framtiden. Jag lär säkert få anledning att återkomma i detta ämne.
 
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
 
Bengt- Erik Löfgren
Ko-ordinator PeleltsFörbundet 
 

Nytt från våra medlemmar
Vuab Ventilationsutveckling tagit fram ett par filmer som handlar om pelletskonverterin inom industrin. Se filmen om konvertering hos Flexator och filmen från Kabe genom att klicka på länkarna.
 
Vida konsernen köper mark, byggnader och produktionsutrustning av Moelven Nössemark Trä AB. Anläggningen ligger i Nordvästra Dalsland ca 10 km från norska gränsen. Planen är att tillverka produkter uteslutande ur klentimmer. Produkterna kommer att komplettera och falla väl in i VIDAs nuvarande produktsortiment.
 
Stora Enso investerar i pelletsproduktion i Ala sågverk. Bolaget har beslutat att investera 16 miljoner Euro i en ny pelletproduktion i bolagets sågverk Ala utanför Ljusne, 23 mil norr om Stockholm. Produktions kapaciteten blir 95 000 ton.
 
Äfab har tillsamman med en lång rad företag inom bioenergibranschen jobbat med ett uppdrag från Vinnova med att ta fram en agenda - "Termisk Bioenergianvändning"
Värme, kyla och el från bioenergi
. Agendan omfattar 80 sidor och utgör en sammanställning av branschens barriärer och möjligheter.
 
Pemco bygger ännu en pelletsanläggning på Tjörn. För Wallhamn AB på Tjörn, Sveriges tredje största bilhamn specialiserade på fordonslogistik, har energifrågan stått på bolagets agenda under en tid. I samband med att Pemco förra året kom med förlaget att stå för en investering av en pelletsanläggning, och därmed ersätta dagens oljepannor, fick frågan ny fart. Nu är bygget i full gång och anläggningen ska stå klar innan årsskiftet.
 

Intressant i media
Billigaste kommunala taxor i Luleå
Priserna för el, värme, avfall och vatten har höjts med i snitt 63 procent på 20 år, medan övriga priser i samhället ökat med endast 22 procent. Skillnaden mellan den dyraste kommunen, Tanum, och den billigaste kommunen, Luleå, är 11 880 kronor per år. Dessutom växer gapet mellan billigast och dyrast. Det visar årets Nils Holgersson-rapport
 
Lär er skilja på energi och effekt
Subventioner av solel i Sverige förvärrar effektobalansen och gör det svårare att finansiera elproduktion som bidrar till vinterförsörjningen, skriver Per Kågeson, fil.dr i miljö- och energisystemanalys.
 
Det globala klimatavtalet har många vinnare och några förlorare
Det blev ett globalt klimatavtal. Paris fick revansch några veckor efter terrorattentaten, och staden kommer under resten av detta århundrade att förknippas med det historiska klimatavtal som antogs med stöd av FN:s alla195 medlemsländer. Några fick släpas dit med lock och pock, men till sist var alla med.
 
Det blir billigare att bygga förnyelsebart än ny kärnkraft
Magnus Hall, Vattenfalls vd, berättar för Miljöaktuellt om hur han ser på klimattoppmötet i Frankrike, energiproduktionen i Sverige och den planerade försäljningen av brunkolsverksamheten i Tyskland.
 
”Slutet på fossileran”
Klimatavtalet i Paris signalerar slutet på fossileran, enligt ledande experter. Men att uppfylla vad som lovats – att hålla jordens uppvärmning under 2 grader och sträva mot 1,5 grader – kräver drastiska åtgärder.
 
VVS-företagare vill reformera utbildningen
Liselott Gustafsson, administrativt ansvarig och delägare i Gustafssons Rör i Umeå, vill anställa fler montörer, men det finns inga. Varken nyutbildade eller mer erfarna. I ett inlägg på Svenskt Näringslivs webbplats skriver hon att VVS-utbildningen i Sverige är komplicerad och därför behöver reformeras.
 
Svenskarna har högt förtroende för klimatforskarna
Enligt en undersökning bland 1 000 svenskar som Sifo gjort på uppdrag av SVT Nyheter tycker ungefär hälften (49 procent) att klimathotet framställs på ett rättvisande sätt. Men hela 31 procent tror att hotet är värre än vad som forskarna säger. Se inslag hos SVT Nyheter.
 
Energiomställning skapar nya företag och jobb
Det pågår en revolution på energiområdet som utgör en fantastisk möjlighet för vårt land att skapa nya jobb och tillväxt. I dag är vi i Göteborg för att uppmärksamma den handlingskraft som finns i Sverige för att ställa om vårt energisystem, skriver bland andra energiminister Ibrahim Baylan (S).

Intressant webinar
Titta på ett webinar vi nyligen värd med William Strauss, VD, FutureMetrics och Emily McGlynn, chef för strategi och politik, Jordens Partners LP, där de diskuterade "kapitalisera på lärdomar från Europa och utforska den långsiktiga potentialen för träpellets produktion i USA genom samtidig bränning industriella pellets".
 
International Wood Biorefining Week
IWB Week står värd för ett starkt konferensprogram som täcker hela bioraffineringsindustrin. Flera parallella spår inom konferensen fokuserar på bioenergi och biobaserade produkter och innovationer. Läs månadsbrevet här.
 
Stöd till energisparande i små och medelstora företag
Att minska energianvändningen i företaget kräver både kunskap och engagemang. Med stöd från EU satsar Energimyndigheten, de regionala energikontoren och länsstyrelserna nu på att bygga upp kompetens för energieffektivisering i företagen, enligt ett pressmeddelande.

 

Kalendarium

 

Pellets 2016
  2- 3 febr Uddevalla
 
www.svebio.se

Klimatforum

 10 febr Stockholm

 Klimatforum
European Pellets/WSED 2016
  24- 26 febr, Wels Österrike
  
http://www.wsed.at/
Policykonf. Energikommission
  7 mars, Stockholm
  
Energikommissionen
Argus Biomass 2016 

  5-7 April, London, Storbritannien

  Argus Biomass

Nordbygg 2016

  5- 8 april, Stockholm

  Nordbygg

Int. Biomass Conference
  11-14 Apr 2016 Charlotte
  North Carolina, USA
 
Biomass 2016

Nordic Baltic Bioenergy
 19-21 apr. Vilnius
All Energy
  4- 5 may Glasgow
World Bioenergy 2016
  24- 26 maj, Stockholm
The 7th International Bioenergy Conference and Exhibition
  15- 17 June, Prince George BC
BIT’s 6th Annual World Congress of Bioenergy
  30jun- 3 juli, KINTEX,
  BITs- South Korea
 

Länkar
 
PF:s medlemmar
Skogssverige
Skogsindustrierna
Energikommissionen
Energimyndigheten
Tillväxtverket
Vinnova
 

Internationella länkar
 
European Bioenergy Association
 http://www.aebiom.org/
European Pellet Council
 http://www.pelletcouncil.eu/
ProPellets Austria
Deutscher Pelletverband
UK Pellet Council
 http://www.pelletcouncil.org.uk/
Canadian Pellet Association
 http://www.pellet.org/
Biomass Thermal Energy Council (BTEC)
 http://www.biomassthermal.org/
CanBio
 http://www.canbio.ca/
    

 


Pelletsförbundet  - Sockerbruksgatan 1 nb - 531 40  LIDKÖPING
Telefon 0510 - 285 30  -  e-post info@pelletsforbundet.se  -  hemsida www.pelletsforbundet.se

Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.