Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Klicka här

Besök vår hemsida Klicka Här


Nyheter

 

Näringsministern bjöds på ”grönt kol” hos BioEndev

Mikael Damberg, Sveriges närings- och innovationsminister, har varit på ett besök på BioEndevs nya fabrik för produktion av svartpellets i industriell skala i Holmsund. BioEndev är världsledande på torrefiering – en teknik som omvandlar skogsrester till nästa generations förnybara biobränslen. Bolaget, som ägs av Umeå Energi tillsammans med forskarna och entreprenörerna Anders Nordin och Ingemar Lind, fick möjlighet att diskutera teknikens industriella potential i Sverige och förutsättningarna för export på världsmarknaden.

 

Pelletsdriven traktor

Ranotor AB ser stora möjligheter att använda moderna ångmotorer och pellets i traktorer, skogsmaskiner och båtar. Peter Platell som är företagets VD ser torrifieraad svart pellets med högre energivärde och bättre lagringsmöjligheter som en möjlighet för mobila tillämpninga och presenterar här några tankar om pellets driven traktor

 

Energikommissionens seminarium om energianvändning förra veckan 
Presentationerna från dagen finns tillgängliga på Energikommissionens hemsida. Webbsändningen finns på Energikommissionens YouTube-kanal.
Du har väl inte glömt att anmäla dig till kommande seminarier? Nästa seminarium ”Vad är teknikläget för framtidens energitillförsel?” äger rum den 6 oktober på tekniska museet. Anmäl dig här
.
 

Ministern vill göra el av svenska skogar
Biomassa är nästa steg i energi-omställningen och en ersättare till kärnkraften, hävdar energiminister Ibrahim Baylan. ”Biomassa är i likhet med vattenkraften och kärnkraften, inte väderberoende. Den kan brännas när den behövs. Därför är den idealisk som en del av lösningen för att ersätta kärnkraften på sikt”.

 

Näringslivet ökar pressen på Energikommissionen

Att Energikommissionen lyssnar till näringslivets önskemål och utmaningar är väldigt positivt. Det är en myt att industrin har spelat ut sin roll. Industrin är ryggraden i tillväxten och växer tillsammans med tjänstesektorn. Utmaningen är att både vara miljövänliga och ha pålitliga elleveranser till internationellt konkurrenskraftiga priser, sa Carola Lemne. Industrin sysselsätter idag, direkt och indirekt, närmare en miljon människor och står, tillsammans med industrinära tjänster, för närmare 75 procent av Sveriges export.

 


Kalendarium

 

Klimatdagarna i Klimathuset

  2- 3 oktober, Stockholm

  Mer information

Energikommissionen 2:a

  6 oktober, Stockholm

  Anmälan här

Elmia Lantbruk
  21- 24 okt Jönköping
 
www..elmia.se

Energipolitiken - förr och nu

  22 oktober Stockholm

  Läs mer här

Kraftvärme 2015
  22- 23 okt Stockholm
 
www.inspecta.com

Stora Biokraft och Värmekonferensen
  3- 4 nov 2015
 
www.svebio.se

Energismart 2015

  4 nov 2015 Stockholm

  Läs mer här

4th Naturallia match making forum
  11- 13 nov 2015, Sudbury  
  ON Kanada

  Läs mer här

SIS Maskinsäkerhetsdag 2015

  18 nov Göteborg

  Mer information här

Bioenergidagene Norge

  18. og 19. november på Gardermoen

   Läs mer här

Pellets 2016
  2- 3 febr Uddevalla
 
www.svebio.se

European Pellets/WSED 2016

  24- 26 Febr, Wels Österrike

  Läs mer här

Policykonferens Energikommissionen

   7 mars, Stockholm

   Läs mer här

Int. Biomass Conference
  11-14 Apr 2016 Charlotte
  North Carolina, USA
  Läs mer här

 


Internationellt

 

Läs nyhetsbrevet från Propellets

Detta händer i Österrike. KLIMA- UND ENERGIEFONDS: FÖRDERUNGEN FÜR PELLETS BEREITS FAST AUSGESCHÖPFT.

PELLETPREIS IM SEPTEMBER: 22,9 CENT/KG. UMWELTFREUNDLICH HEIZEN: WIE GROSS IST DIE CO2-REDUKTION BEI PELLETS WIRKLICH NEUES REGELWERK FÜR DAS EUROPÄISCHE QUALITÄTSSIEGEL ENPLUS

 

Certifiering enligt ENplus pellets 

Mer än 70% av pellets som säljs till hushållen i Europa tillverkas av ENplus certifierade fabriker. I Österrike är 90% av pelletsproduktionen certifierad enligt ENplus. Sedan 1 augusti har kraven för certifiering skärpts för att garantera köpare av pellets en jämn och felfri pelletskvalitet. Svenska tillverkare har(ännu så länge) i normalfallet valt att stå utanför ENplus certifiering.

 

Kina inför utsläppsrätter

Kina inför en marknad för utsläppsrätter för att minska sin klimatpåverkan. Nyheten kommer att presenteras under president Xi Jinpings pågående besök i USA, uppger amerikanska regeringskällor för flera medier. Men det dröjer innan jättelandets utsläpp väntas bromsa in.

 

.

MEDLEMSBREV NR 10-15

Du kan beställa - eller avbeställa - ditt medlemsbrev här

 

Många bollar i luften

Från styrelsens sida har vi noterat att allt fler positiva signaler börjar märkas som tillsammans pekar mot  ett ökande intresse för pelletsvärme. Senast i raden kan vi läsa i Konsumentverkets tidning Råd & Rön att intresset för pelletsvärme ökat märkbart och är större än på länge. Råd & Rön pekar på att pellets har många fördelar och att det tillverkas av sågspån och annat spill som blir över i skogs- och träindustrin, att pelletsen är energität med låga utsläpp av både kolväten och partiklar. Pelletsvärmen har, sedan det blev populärt på 1990-talet, har haft en ganska konstant marknad men nu köper vi alltså mer pellets igen. Och mer fokus på pelletskaminer.  Nästa nummer av tidningen kommer delvis att handla om Pelletskaminer. Kaminen är oftast ett komplement till en annan värmekälla, medan pelletspannan med ett vattenburet system värmer både huset och ger varmvatten.

Vi är idagsläget nästan 100 medlemsföretag men vi har naturligtvis plats för många fler medlemmar. Vi kan inte göra allt vi vill på en gång. Men styrelsen ändå försökt att fördela arbetet på olika arbetsgrupper så att vi ändå ska ha en chans att förverkliga så mycket som möjligt av det som vi verkligen vill göra. Och det är glädjande att se att så många medlemmar lägger så mycket tid och kraft på att jobba tillsammans. Det bådar gott inför höstens utmaningar där mycket fokus kommer att ligga på Energikommisionens arbete.

 

Men syns vi inte så finns vi inte. Vi har under våren jobbat mycket med vår hemsida. En uppdaterad och bra hemsida innebär ett arbete som naturligtvis kommer att fortsätta kontinuerligt. Men vi behöver också er hjälp med tips och uppslag på hur vi ska synas på nätet. Tala om för oss vår som händer och skicka gärna in bilder på goda exempel som visar hur en lyckad konvertering kan se ut. Skall vi politiskt lyfta fram pellets och förädlad bioenergi så måste vi också kunna visa på att vi kan göra skillnad. Inte bara genom att leverera små pelletsbrännare till villor och industri utan även exempel på riktigt stora anläggningar som Grycksbo och Göteborg Energi. Det är också viktigt om vi vill sätta avtryck i diskussionen.

 

Vi vet att behovet av en trycksak som beskriver vad vi gör och vad vi står för är också stort, och en sådan trycksak är sedan länge efterfrågad. Men vår budget har inte tillåtit att vi tagit fram en sådan. Styrelsen har nu bett JS Sverige att hjälpa oss med att ta fram ett bra informationsmaterial. Ett arbete som naturligtvis inte är gratis. Men som vi hoppas att till större delen kunna finansiera genom att erbjuda alla våra medlemmar att via en annonsplats synas tillsammans med förbundet. Vi hoppas att ni som medlem skall känna att samtidigt som ni marknadsför ert eget företag ger ni ett värdefullt bidrag till PelletsFörbundet så att vi får möjlighet att visa vad vi gör. Vi tror att vi genom att synas tillsammans blir en ändå starkare röst.

 

Att bygga för framtiden innebär också att vi måste samarbeta med forskarna. Forskningen vid Bränsletekniskt Centrum (BTC) har ju under en lång tid samarbetat med pelletsindustrin. Den 29-30 september 2015 genomförs Pelletplattformens Workshop i Härnösand. Här kommer vi i PelletsFörbundet att tillsammans med forskarna dra upp riktlinjerna för ett fortsatt samarbete mellan forskning och industri. Vi får säkert anledning att återkomma i detta ämne.

 

Lars Göran Harrysson

Ordf. PelletsFörbundet

 


Ett axplock från det kansliet arbetar med
Energikommissionen har i veckan haft det första seminariet, i en lång serie, där man samlar in kunskap inom hela energiområdet för att sedan kunna slutföra uppdraget att ta fram en långsiktig och tvärpolitisk energiöverenskommelse. Om ni missade tillfället att närvara så kan ni ladda ner alla föredragen och videosändningen via kommissionens hemsida. Personligen tyckte jag ändå att seminariet på det hela taget var riktigt bra, även om jag naturligtvis hade önskat ett större betydligt större fokus på vårt verksamhetsområde. Jag fick även tillfället att växla några ord med Ibrahim Baylan och insåg snabbt, och till min stora glädje, att han var bra uppdaterad i våra frågor.
 
Men många, många andra har uppenbarligen en mycket låg kunskap om vår bransch. Även föreläsarna var uppenbarligen dåligt pålästa om vilken betydelse, och vilka möjligheter, som bioenergi och biokraft har i en omställning av energisystemet. Detta understrycker att vi från branschens sida måste vara mer aktiva när det gäller att presentera vad vi kan och vill göra. Här är det extra viktigt att vi kan visa upp goda exempel i alla marknadssegment, från de allra minsta till de allra största. Ge oss gärna exempel på bra objekt som vi kan lyfta fram.
 
Här är framtagandet av vår broschyr som Lars Göran talar om i inledningen, en viktig pusselbit. Men för att lyckas måste vi alla hjälpas åt och göra mer för sprida vårt budskap. Från vår sida passade vi på att  till Energikommissionen lämna över ett dokument med en sammanställd information kring vad vi tycker att vår bransch kan bidra med i energiomställningen. Vi kommer också att få möjlighet att diskutera detta närmare i samband med att vi får möjlighet att träffa Näringsdepartementet senare i höst.
 
I förra veckan deltog jag i ett möte med Energimyndigheten där vi diskuterade hur vi framöver bättre ska kunna samarbeta för att utveckla vår bransch. Det handlade om att hitta förutsättningar för ett mer långsiktigt samarbete som spänner över hela vårt verksamhetområde. Vi kommer att träffas igen senare i höst för fortsatta dessa samtal. I veckan som kommer vi även att delta i Pelletplattformens Workshop i Härnösand där vi kommer att diskutera hur vi vill att vårt fortsatta samarbete inom forskningen kommer att se ut.
 
Arbetet med att uppdatera och sammanställa vår verksamhetsplan fortsätter och de olika arbetsgrupperna arbetar för fullt med att presentera sina resultat.
Arbetsgruppen "Installatör" summerar att de viktigaste punkterna från installatörssidan kretsar kring det akuta behovet av att skapa en föryngring, eller rättare sagt, återväxt i installatörsledet. Våra installationsföretag står inför stora pensionsavgångar de närmaste åren och vi ser samtidigt ett växande behov av att påverka när det gäller utbildningen av installatörer. Här behöver vi öka samarbetet med såväl gymnasieskolans VVS-program som eftergymnasiala YH-utbilningar typ Energisystemtekniker m fl.
 
Viktigt för att behålla våra kunder är också tillgången på service. Vi behöver snarast etblera en branschgenomsam och riksomfattande serviceorganisation som kan erbjuda våra användare en trygg och säker anläggning. Vi ser här att det behövs en bättre samverkan "pelletsinstallatörer" sinsemellan så konsumenter som är i behov av hjälp på ett enkelt sätt kan få denna. Duktiga och intresserade medarbetare kan sköta service och underhåll av all tillgänglig pelletsteknik. Dessa serviceföretag ska sedan visas på en klickbar karta där konsumenten snabbt ska kunna hitta en installatör i närområdet. 

Nu finns MSB:s "sotarstatistik" för 2014 tillgänglig på MSB:s hemsida. Från denna statistik, kan de som vill, utläsa att fortfarnade är mer än varannan vedpanna som eldas i vårt land en produkt som inte uppfyller miljökraven. Kontrollen av efterlevnaden av gällande miljökrav är dålig, vilket resulterar i att teknik som inte uppfyller myndighetskraven fortsätter att installeras och användas. Detta leder till många och onödiga klagomål och att forskare pekar på att emissionerna kan leda till hälsorisker och även förtida dödsfall. En diskussion som påverkar hela branschen negativt. 
 
Vi samarbetar därför just nu med Teknikföretagen med att utforma ett förslag till införandet av en "Skrotningspremie" för äldre dålig förbränningsteknik. Avsikten är att få bort gammal  och undermålig teknik från marknaden. Vårt förslag skall sedan skall presenteras vid ett möte med Boverket den 22 oktober i samband med att vi samlas för att diskutera de kommande EcoDesignkraven.
 
Läs också om test av pellets för panna och kamin som redovisas i sensate numret av Konsumentverkets tidning Råd & Rön. Tidningen redovisar att den svensktillverkade håller en riktigt hög kvalitet. Testen omfattar nio olika sorters svenskproducerad pellets, de flesta från tillverkare som säljer i stora delar av Sverige, och man har tittat på fukthalt, askhalt, hållfasthet samt volymvikt. Tidigare tester har visat att energiinnehållet inte skiljer så mycket mellan olika pellets, och att fukthalten i pellets har ett direkt samband med energiinnehållet – ju mer fukt, desto mindre energi. Du hittar mer om testen på Råd & Röns hemsida via länken ovan.
 
Nu hoppas vi alla på att allt detta arbete och alla positiva signaler vi ser även leder till att vi alla får en bra och givande höst.

 

Bengt- Erik Löfgren

Koordinator Pelletsförbundet

 


Från våra medlemmar i Pelletsförbundet

När det gäller nytt från våra medlemmar meddelar Termoventiler att man från och med nu levererar alla sina produkter med högeffektiva lågenergipumpar (ErP). Dessa pumpar ger ett bättre flöde med en betydligt lägre energiförbrukning. Termoventiler följer i och med detta EU-Direktivet gällande pumpar. Mer om detta på företagets hemsida.

 

Ariterm meddelar att företaget sålt sin pelletskaminverksamhet till det återstartade företaget KMP AB. Försäljningen innebär att verksamheten hamnar i ett företag med unik expertis inom området pelletskaminer. Därmed har fortsatt utveckling, support, tillverkning och försäljning av pelletskaminerna säkrats i ett svenskt bolag.

 

Äfab har av Alain Thivierge, director of Naturallia 2015 ombetts att samordna en svensk delegation till Naturallia i Kanada (Sudbury, ON, 11- 13 nov). Naturallia, riktas till företag som vill utnyttja sin tid effektivt och komma nära affären. Det kan liknas med en "speed dating" för företag, är deltagarna matchas personliga möten med fokus på internationell handel, investeringar och affärsutveckling. I år räknar man med att Naturallia samlar mer än 300 små och medelstora företag från över 14 länder. Är du intresserad av att följa med skall du kontakta Bengt- Erik Löfgren (telefon 0510- 262 35). Mer information om Naturallia hittar du här.

 


 
Pelletsförbundet  - Sockerbruksgatan 1 nb - 531 40  LIDKÖPING 
Telefon 0510 - 285 30  -  e-post info@pelletsforbundet.se  -  hemsida www.pelletsforbundet.se