Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Klicka här
 
 Till våran hemsida: Klicka Här
Pellets i Media
 
Satsning på pellets ger flis
Minskande oljesubventioner för den svenska industrin skapar ett guldläge för småländska Fågelfors Hyvleri, skriver Dagens Industri. Utan investeringarna i pellettillverkningen hade vi nog inte överlevt, säger ägaren Lars-Ola Svensson till tidningen.
 
Renewa och PetroBio säkrar kontrakt i Finland
Det är Åbo´s energiverk som behöver en ny panncentral. Den är på totalt 40MW och skall eldas med träpulver mald från pellets.
 
National Geographic uppmärksammar den amerikanska exporten av pellets till Europa
I sitt decembernummer i artikeln ”The Energy Boom You Haven't Heard
About: Wood Pellets”.
Det handlar då mest om att naturvårdsgrupper är oroliga över att träd huggs ned, men att sådana artiklar skrivs i tidsskrifter som inte har energi som huvudfokus innebär att pellets blir känt för fler människor och det sägs ju att alla reklam är bra reklam.
 
Rekordbillig olja och el
Oljan på världsmarknaden har sjunkit med nära 50 procent i pris inom loppet av fyra månader, från 110 dollar/fat till under 60 dollar/fat för Nordsjöolja. Elpriserna har samtidigt varit rekordlåga. De låga priserna kan skapa problem för bioenergiföretagen, åtminstone på kort sikt.  
 
Pelletsprisindex
Index bygger på försäljningspris till  kund inklusive leverans den 15:e i respektive månad. Priserna inhämtas månatligen från PF:s medlemsföretag som erbjuder de givna leveransformer.
 

Kalendarium
 
Pellets 2015
 27- 28 jan, Eskilstuna
 
Framtidens fjärrvärme 2015
 19-20 februari, 2015, Stockholm
 
European Pellet Conference 2015
 25- 26 februari, Wels Österrike
 
ISH - The World’s Leading Trade Fair
 10- 14 mars, Frankfurt Tyskland
 
Nordic Baltic Bioenergy Conference
 14-16 april, Riga Lettland
 Mer om Baltic Bioenergy här
 
Northeast Biomass Heating Expo
 16-18 april, Portland (ME), USA
 
Heating the Midwest
  20 April, Minneapolis

The Int. Biomass Conference
  20- 23 April Minneapolis
All Energy 2015
  6-7 maj, Glasgow UK
  Mer om All Energy här
 
Pelletsförbundets Årsmöte
 16 april, (prel datum) 
  Mer information inom kort 
 
European Biomass Conference and Exhibition
 1- 4 juni, Wien Österrike
 Mer om European Biomass här
 
SkogsElmia
 4- 6 juni, Jönköping
 Mer om Skogselmia här
 
Skogsnolia
 11- 13 juni 2015, Umeå
 Mer om Skogsnolia här
 
 

MEDLEMSNYTT Nr 1- 2015
 

Vår ordf. har ordet:
 
Först vill jag hälsa er alla välkomna tillbaka efter Jul- och Nyårshelgerna. Jag hoppas att ledigheten har gett oss alla ny energi inför vårens utmaningar. För oss i Pelletsförbundet innebär det nya året även förändringar i vår verksamhet.
 
Förbundets budget för 2015 omsluter mindre än en miljon kronor, vilket är lägre än tidigare år på grund av förändrad medlemsdebitering. Detta får naturligtvis konsekvensen att vi måste prioritera verksamheten hårdare. Vi måste också tillsammans bli duktigare på att skapa en gemensam målbild som innefattar hela kedjan från pelletsfabrikant, via utrustningstillverkare, transportör och installatör, till samhällsplanerare och slutanvändare. 
 
Vid förbundets strategidagar vid Säröhus diskuterasdes dessa frågor intensivt från lunch till lunch. Hur kan vi tillsammans skapa ett Pelletsförbund som är en  naturlig representant för en enad pelletsbransch? Diskussionerna mynnade i att initialt under våren prioritera funktioner kring Kansli/Ekonomi, Hemsidan, Statistik och Branschgemensamma marknadsaktiviteter.
 
Vid efterföljande styrelsemöte beslutade en enig styrelse att uppdra åt Bengt- Erik Löfgren vid Äfab i Lidköping att under det kommande året fungera som pelletsförbundets koordinator. Beslutet innebär att vi nu samlar kanslifunktionen till ett ställe och får samtidigt en tydligare arbetsfördelning kring verksamheten. I uppgiften ingår även att hjälpa styrelsen att planera, organisera och genomföra de evenemang eller uppgifter som behövs för verksamheten. Nu tar vi nya tag och ser fram emot ett kommande bra verksamhetsår 
 
Lars Åbom
Ordf. Pelletsförbundet
 

Medlemsinformation från Kansliet
I denna spalt summeras övergripande vad som skett och vad som är på gång inom pelletsbranschen sett utifrån kansliets horisont.  
 
Som nytillträdd koordinator för Pelletsförbundet är en av mina uppgifter att regelbundet skriva ett medlemsbrev som skall fungera som en länk mellan medlemmarna och styrelsen. Detta är därmed det första Medlemsnytt som du som medlem får, och målsättningen är att du fortsättningsvis skall få Medlemsnytt ungefär en gång i månaden. I texten hittar du ibland infällda länkar som du kan klicka på om du vill ha mer information.
 
Under strategidagarna på Säröhus enades deltagarna om att ett samlat kansli med ansvar för medlemskontakter och branschgemensamma aktiviteter var prioriterat inför 2015. Hemsidan måste bli mycket bättre då den är vårt fönster utåt, liksom ett regelbundet återkommande nyhetsbrev med information till medlemmarna. Bland de frågor som också efterfrågades var statistik över pelletspriser, över försäljning och dess effekter på marknaden. Behovet av att kvalitetssäkra branschen mynnade i ett identifierat behov av ett "Etiskt råd" för att hantera tvistefrågor och behovet att genomföra vidareutbildning och certifiering. En marknadsplan gentemot industrikunder efterlyses liksom upprättandet av gemensamma värdegrunder som kan få förbundets alla medlemsgrrupper att gå mer i takt. För er som vill läsa mer om vad som avhandlades vid strategidagarna på Säröhus finns en sammanställd rapport i pdf-format här.

Mitt övergripande uppdrag som koordinator är att lyfta fram vår gemensamma nytta av ett medlemskap i Pelletsförbundet. Kundnyttan som har fokus på att få nöjda kunder är alltid prioriterad och viktig, Samhällsnyttan synliggörs genom att presentera pelletsbränslets fördelar och Medlemsnyttan som ska leda till bättre och mer lönsamma affärer för medlemmarna. Jag hoppas att vi tillsammans ska kunna hjälpas år för att leva upp till dessa målsättningar. Att 2015 skall bli ett avstamp för ett bättre och starkare PelletsFörbund.
 
I fältet till vänster hittar du klickbara länkar till olika artiklar runt pelletsteknik, det är länkar som jag hittat i olika media. Förhoppningsvis skall detta hjälpa dig att hålla dig uppdaterad runt det som händer i vår bransch. Längst ned i spalten till vänster hittar du även ett kalendarium över aktiviteter både i Sverige och utomlands som kan vara av intresse att bevaka. Om du planerar att besöka någon aktivitet, hör gärna av dig till mig så kan vi kanske göra något tillsammans med andra medlemmar. Jag kommer t ex i slutet av februari att besöka European Pellet Conference i Wels, som är en av världens största pelletskonferenser och mässor, så om du också planerar ett besök där kan vi kanska göra konferensen tillsammans.
 
Jag ser alltså detta nyhetsbrev som ett forum dit du kan vända dig om det är något du vill upplysa om eller något som du tycker känns angeläget att förbundet tar upp. Jag tänker mig att Nyhetsbrevet fortsättningsvis ska vara som en öppen länk mellan medlemmarna och styrelsen. Du kan enkelt skriva några rader om vad du tycker eller vill lyfta fram i ett e-mail genom att klicka här.
 
Ett exempel på sådant som kan vara intressant är den enkla handledning som visar hur mycket du kan spara på att använda pellets istället för olja och el. Här hittar du ett förslag: Kolla din energiförbrukning här 
 
Med detta önskar jag er alla en god fortsättning på det nya året
 
Bengt- Erik Löfgren
Koordinator Pelletsförbundet
 

Nytt från medlemmarna
Här är det meningen att du som medlem kan beskriva vad du gör, eller någon annan fråga som du gärna vill sprida till andra. Vi ser gärna att du berättar om några lyckade projekt eller affärer. 
Vill du också presentera ditt företag här? Kontakta kansliet via ett e-mail
 
Veosol i Örebro 
Veosol Teknik AB har allt sedan Hans Johnsson startade bolaget 1995 arbetat med sol- och bioenergilösningar för uppvärmning. Företaget installerar, servar och underhåller fastbränsle-/solanläggningar från villa och lantbruk hela vägen till större fastigheter och industrier. Företaget strävar efter att alltid leverera kvalitet och vara en långsiktig partner för varje kund.

"-Det betyder att vi gärna tecknar kompletta underhålls- och serviceavtal och att vi alltid ska finnas till hands och svara på kundens frågor eller när kunden efterfrågar uppgradering eller service" säger Hans Johnsson.
Veosol har i år 20-års erfarenhet av att leverera, installera och optimera sol- och bioenergilösningar i kommersiella verksamheter. Företaget jobbar med de flesta av våra kända varumärken och utför service på alla kända fabrikat för bränslen som flis, halm, pellets, ved, solenergi för både värme och elproduktion. Hans menar att det är alla de positiva effekterna man åstadkommer för kunderna, såväl ekonomiskt som miljömässigt, som är den största drivkraften i verksamheten.

2012 gick Wani El AB in som majoritetsägare, och 2013 förvärvades DBOs Pelletsvärme i Degerfors, vilket breddade såväl servicestyrka som företagets geografiska område. Utvecklingen fortsatte med att Veosol 2014 förvärvade serviceavdelningen från Lantmännen Bygglant, med anställda och reservdelslager för HDG och FAUST-pannor. Veosol Teknik AB har idag 13 st anställda fördelade på 6 servicetekniker, 4 VVS-montörer och 3 administration & försäljning.

I Glanshammar har Veosol konverterat fyra fastigheter till en modern pelletsanläggning

Pelletsvärme har alltid varit en viktig del av verksamheten. Som ett exempel lyfter Hans gärna fram anläggningen i Glanshammar där Veosol konverterat eldningsolja till en modern pelletsanläggning i en fristående "containercentral". Den nya anläggningen förser såväl skola som äldreboende samt bibliotek och idrottshall med både värme och varmvatten. "-Vår kund har sparat rejält med pengar på uppvärmningskostnaden genom att övergå från olja till pellets samtidigt som installationen minskat utsläppen växthusgaser, säger Hans och tillägger att anläggningen också är positiv för Veosol som i Glanshammar kan visa upp en mycket nöjd kund.

"- För oss på Veosol har det känts både viktigt och naturligt att vi är medlemmar i PelletFörbundet. Genom att samarbeta och dela med oss av vår kunskap och våra erfarenheter kan pelletsvärme och solenergi bli en allt viktigare energibärare som gör att pengar stannar i regionen och varaktiga arbetstillfällen skapas" avslutar Hans Johnsson.
 
För mer information besök hemsidan www.veosol.se eller kontakta Veosol genom e-mail till info@veosol.se.
 

Pelletsförbundet  - Sockerbruksgatan 1 nb - 531 40  LIDKÖPING   -  telefon 0510 - 285 30 -  e-post irene@pelletsforbundet.se